Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 01/430 30 08

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

MANDAT 2015 - 2019

Predsednik društva: mag. Nikolaj VOGEL

Sekretarka društva: Indira Vehbić

Upravni odbor

mag. Nikolaj VOGEL

predsednik UO

Magda PERČIČ

podpredsednica

Nina OREŠNIK

članica

Janez BRIC

član

Franjo HALIČ

član

Ljudmila RAZLAG

članica

Janez SVETE

član


Nadzorni odbor

Ida OREŠNIK predsednica NO

Božo VIDIC

član

Marjan PUCELJ

član

Robert MEDVED

nadomestni član

 

Disciplinska komisija

Metka LAH VERŠIČ

predsednica VK

Kamila ŠTIHEC

članica

Tončka ŽUNIČ

članica

Martin ROTAR

nadomestni član

Branka SRDAN

nadomestni član

 

Vodje sekcij

Športna sekcija: Marjan Repše

Kulturna sekcija: Magda Perčič

Psihosocialni program pomoči gluhim ostarelim in Javna dela: Indira Vehbić

Mladinska sekcija: Jelena Bolšodonova