Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

MANDAT 2023 - 2027

Predsednik društva: Robert Žlajpah

Sekretarka društva: Indira Vehbić

Upravni odbor:

Robert ŽLAJPAH

predsednik UO

mag. Nikolaj VOGEL

podpredsednik

Nataša SEDEJ

član

Mihaela MULEC

član

Robert MEDVED

član

Danilo RADANOVIĆ

član

Božo VIDIC

član


Nadzorni odbor:

Tatjana KROTKO predsednica NO

Miša Nika WEBER

član

Marjan PUCELJ

član

Miha JAKOFČIČ

nadomestni član

 

Disciplinska komisija:

Lilijana ŠOŠ

predsednica DK

Mirko JERMAN

član

Breda JERMAN

članica

/

nadomestna članica

/

nadomestna članica

 

Vodje sekcij:

Športna sekcija: Robert MEDVED

Kulturna sekcija: mag. Nikolaj VOGEL, Mihaela MULEC

Psihosocialni program pomoči in Javna dela: Indira VEHBIĆ

Mladinska sekcija: Nataša SEDEJ

Informativna dejavnost: Danilo RADANOVIĆ