Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

Začelo se je leta 1998

Ustanovi se iniciativni odbor za ustanovitev Mestnega društva gluhih, priprava statuta in uradnih dokumentov, glede na dogajanja v svetu in model delovanja društev v svetu, se Iniciativni odbor odloči, da sledi tem vzorcem in jih prilagodi za Slovenijo.

Marec 1999
Prvi redni občni zbor društva v podjetju Optima na Vojkovi 76, Ljubljana, volitve za predsednika in sekretarja, volitve v organe društva. Občni zbor je uspel. Predsednica postane ga. Maja Repše.

April 1999
MDGL prejme uradno obvestilo iz MOL, da so postali uporabniki prostorov na Trubarjevi cesti 24 v Ljubljani.

Maj 1999
Svečana otvoritev prostorov društva, veča se število članov društva, prostovoljci delujejo v času uradnih ur za stranke, prva izdaja internega glasila Odmev tišine. Obiski so potrdili, da je bila ustanovitev društva, ki bi bilo dostopno gluhim članom v centru mesta, zelo utemeljena in nujna.
Mestno društvo gluhih Ljubljana je kljub prošnji in izpolnjevanjem pogojev za sprejem v redno članstvo v Zvezo društev gluhih in naglušnih Ljubljana še vedno osamljeno.

Junij 1999
Na razpisu MOL MDGL pridobi nekaj sredstev za izvedbo programov v društvu.

September 1999
MDGL uspešno izvede aktivnosti ob mednarodnem dnevu gluhih, te so: likovna kolonija, Tek prijateljstva v Tivoliju, in kulturni program na Prešernovem trgu. Odmevi so bili pozitivni, TV Slovenija objavi novico v TV Dnevniku, Nedelo objavi članek.
Po avdiciji vaje za gledališko igro Matiček se ženi. Glasilo Odmev tišine se s fotokopij preusmeri v tiskarno, prvo tiskano glasilo. Sponzor je Optima.

Do konca leta 1999
se izvedejo razna predavanja in aktivnosti v društvu. Leto zaključi s pozitivno bilanco, prenos sredstev v leto 2000.

Januar 2000
Velika stiska gluhih delavcev Optime. Glasilo se odslej tiska v zasebni tiskarni, stroški se dvignejo.
Režijo za igro Matiček se ženi prevzame Ivana Djilas, potekajo intenzivne priprave na nastop.

April 2000
MDGL je ponovno vložilo prošnjo za članstvo v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, vloga kljub izpolnjenim pogojem ni bila sprejeta, sprejet je bil sklep, da Zveza skliče sestanek obeh društev gluhih v Ljubljani in razčisti delitev sredstev.
Občni zbor na Srednji zdravstveni šoli na Poljanski cesti v Ljubljani, lepo uspe.

Maj 2000
Ponovno sodelovanje na razpisih za MOL, MDGL pridobi nujno potrebna sredstva, saj nima nobenih dohodkov in je bilo v finančni stiski, kako plačevati dolgove, prostovoljni prispevki in članarine prinašajo premalo dohodka.

Junij 2000
Premiera Matiček se ženi je zelo uspela, poleg igre so s samostojnimi nastopi sodelovali Jerca Mrzel, Andres Valdes, Vita Mavrič, Janez Turk, Marjetka Kulovec. Uvodni pozdravni govor ima Meri Moderndorfer. Premiera je v čast obletnice društva, ki se je udeleži velika množica obiskovalcev iz cele Slovenije.

Avgust 2000
1.avgust – postavljeni so zametki internetne predstavitve društva
28. avgust – Predstavniki MDGL in DGNL se sestanejo in pogovarjajo o članstvu MDGL v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in so sprejmejo naslednje sklepe:
— MDGL ni pripravljeno na združitev ali podružnico z DGNL,
— MDGL ponovno prosi za sprejem v redno članstvo ZDGNS,
— MDGL naj na jesenskem centralnem seminarju ZDGNS obrazloži svojo vlogo za sprejem.

September 2000
9. September – predstavitev kulturnega programa na Prešernovem trgu, kjer člani društva nastopajo z recitacijo, pantomimo, folkloro. Likovne kolonije se udeleži nekaj risarjev.
16. September – Tek prijateljstva v znamenju prijateljstva med slišečimi in gluhimi tekači.

December 2000
Velika proslava Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana ob 100. letnici prve šole za gluhe v Sloveniji. To je bila tudi prva šola, v kateri je pouk potekal v slovenskem jeziku. Večina gluhih in naglušnih članov našega društva je obiskovala nekdanjo Gluhonemnico.

Marec 2001
Začnejo se intenzivne priprave za gledališko igro Otroci manjšega boga pod vodstvom režiserke Ivane Djilas. Ministrstvo za kulturo prvič nakaže sredstva za priprave.
Ustanovljena je Mladinska sekcija MDGL, ki obsega forum in družabne dejavnosti.
MDGL postane državni prvak v ekipnem šahu, dva člana na prvi dveh mestih posameznikov. Kulturni nastop za materinski dan.

April 2001
Tretji občni zbor MDGL s finančnim poročilom, planom za leto 2001, predstavitvijo mladinske sekcije in pobude za računalniški tečaj. Društvo izpelje nekaj športnih in družabnih akcij, med katere sodita pohod na Šmarno goro in teniški turnir. Moška ekipa MDGL v odbojki na državnem prvenstvu osvoji drugo mesto, ženska pa tretjo. Gledališka sekcija že tretjič nastopi z igro Matiček se ženi.

Maj 2001
Aktivna udeležba na mednarodnem simpoziju v Zagrebu (Hrvaška). Meri Möderndorfer uspešno predstavi referat in težave našega društva (kontakt z nacionalno organizacijo).
Ekskurzija na Koroško.

Junij 2001
Vroče poletje v znamenju igre Otroci manjšega boga. Igra je bila 19. 6. 2001 v Mestnem gledališču ljubljanskem. Premiera več kot odlično uspe in navduši vso publiko. Nepozabni igralci so bili: Maja Vugrinec, Ciril Trček, Silvo Girandon, Magda Perčič, Nina Orešnik in Barbara Krajnc Zajec. Režija je v rokah Ivane Djilas. Celotno podobo igre pa so zaokrožile fotografije Gaje Möderndorfer z besedilom. Kostumografka je Jelena Proković.

Julij 2001
19. olimpijske igre gluhih v Rimu. Slovenski košarkarji nastopijo v finalu in izgubijo tekmo proti ZDA le za 10 točk razlike. Prva slovenska medalja za Slovenijo. Nekateri košarkarji so člani našega društva.

Avgust 2001
Nepričakovano umre predsednica ga. Maja Repše.

September 2001
Po smrti dotedanje predsednice je postala Petra Rezar v.d. predsednika.
Društvo živi za mednarodni dan gluhih. Ambiciozen program zelo uspe. Ves september potekajo aktivnosti v znamenju mednarodnega dneva gluhih, ki se začne z otvoritvijo razstave v galeriji Gal, nadaljuje z likovno kolonijo na starih ljubljanskih ulicah, odmevnim kulturnim programom na Prešernovem trgu (recitacija, narodni plesi, pantomima) in predstavitvijo akcije Modri trak, ki si ga pripne tudi voditelj Tomaž Ranc v oddaji Dnevnik 2 na TV Slovenija ob 19.30 uri in ga vidi cela Slovenija.

Oktober 2001
Povabilo hrvaških kolegov iz Velike Gorice pri Zagrebu. Na srečanje v Veliko Gorico se odpelje skupina članov iz Mestnega društva gluhih Ljubljana in Društva gluhih in naglušnih Slovenske Konjice.
Jesenski piknik z družabnimi igrami.

November 2001
Druga predstava Otroci manjšega boga v Šentjakobskem gledališču odlično uspe. Največ gledalcev je bilo zamudnikov in slišečih. Predstava se je odvijala v okviru festivala gluhih gledaliških skupin – Gledališče gledalce išče. Ponudba za tretjo predstavo v letu 2002.

Januar 2002
Društvo stopi v četrto leto svojega delovanja. Še vedno brez članstva v Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije.
Kljub vsemu pa je društvo upravičilo svojo potrebo po delovanju, saj zadovoljuje potrebe svojih članov.

Marec 2002
Redni občni zbor društva je bil na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana. Za predsednico je bila izvoljena ga. Petra Rezar.
V letu 2003 se pričakujejo nove volitve za vse organe društva in za predsednika društva.

April 2002
Tretja predstava Otroci manjšega boga za Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana in njenih 700 dijakov odlično uspe!
V društvu se začnejo javna dela za eno gluho osebo.

Junij 2002
28. 6. 2002 se organizira uspešna okrogla miza o izobraževanju gluhih v organizaciji MDGL in ZDGNS.
Sklepi so bili poslani na odgovorne institucije. Sklep okrogle mize je tudi telegram predsedniku državnega zbora Borutu Pahorju, da bi čimprej sprejeli zakon o uporabi znakovnega jezika.

September 2002
V soboto, 14. 9. 2002 se je odvijal mednarodni dan gluhih z likovno kolonijo in s kulturnim nastopom na Prešernovem trgu.
Potekajo priprave za sodelovanje na 1. festivalu nevladnih organizacij Lupa, ki poteka v oktobru.

Oktober 2002
Sodelovanje na 1. festivalu nevladnih organizacij Lupa.
Okrogla miza o splošni problematiki gluhih v Cankarjevem domu in delavnica znakovnega jezika v društvu YHD na Masarykovi.
Objava članka v Dnevniku o aktivnostih društva.
Predstavitev referata na 1. slovenskem kongresu socialnega dela v Portorožu (Meri Moderndorfer, Petra Rezar). Predstavljenih je bilo več kot 190 referatov in le trije so se dotaknili gluhote: Gluhota je nevidna dokler ne spregovori (MDGL); Socialna izključenost gluhih (diploma Simone Gerencer) in še en referat s področja zaposlovanja. Pogrešali smo prisotnost Zveze in društev gluhih in naglušnih Slovenije, šolskih ustanov za gluhe in vse ostale, ki se ukvarjajo z gluhimi.

November 2002
Otvoritev likovne razstave gluhih likovnikov Slovenije in Hrvaške. Razstavo je častno odprla županja mesta Ljubljane ga. Vika Potočnik.
Kulturni program sta popestrila pevka in igralka Jerca Mrzel in gluhi recitator Slavko Pavlič.
27. 11. 2003 je zgodovinski trenutek, ko je državni zbor soglasno z vsemi glasovi sprejel predlog zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Tako se je Slovenija pridružila redkim državam, ki imajo zakonsko pravico do tolmača.

December 2002
Mestno društvo gluhih Ljubljana je prvič kandidiralo na razpisu za pridobitev sredstev FIHO (Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji).

Januar 2003
Mestno društvo gluhih Ljubljana je prvič pridobilo sredstva FIHO za izvajanje socialnih programov, kar je velik uspeh.

April 2003
Mestno društvo gluhih Ljubljana postane član Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Člani Mestnega društva gluhih Ljubljana so sodelovali na filmskem festivalu z naslovom "Gluhi v sliki" v Amsterdamu (Nizozemska).
Volitve v organe društva za mandatno obdobje 2003 - 2007. Predsednik društva postane Mladen Veršič. Zaradi uskladitve z novim zakonom o invalidskih organizacijah se spremenijo nekatere določbe statuta društva.

Maj 2003
Mestno društvo gluhih Ljubljana je organiziralo prvo državno prvenstvo gluhih in naglušnih v košarki v Ljubljani.

Julij 2003
Člani Mestnega društva gluhih Ljubljana so se udeležili 14. svetovnega kongresa Svetovne zveze gluhih (SZG, ang. WFD) v Montrealu (Kanada). Na kongresu so predstavili referat.

Oktober 2003
V okviru Študentske arene, ki je potekala na Gospodarskem razstavišču, je Mestno društvo gluhih Ljubljana izvedlo delavnico o slovenskem znakovnem jeziku in s tem študentom in ostali javnosti približalo znakovni jezik.

November 2003
V sodelovanju z Radiom Kaos je Mestno društvo gluhih Ljubljana izvedlo delavnico o življenju gluhih z namenom ozaveščanja družbe o problemih gluhih oseb.

Januar 2004
Pridobitev statusa invalidske organizacije.
V Kinu Dvor v Ljubljani je bil premierno prikazan film gluhih avtorjev, članov Mestnega društva gluhih Ljubljana "Luč prijateljstva".

Februar 2004
Izvedba projekta za televizijsko reklamo s sporočilom "Sem gluh, nisem neumen". Reklama je bila predvajana na RTV SLO. Njen namen je bil osvestiti širšo javnost o gluhoti in poudariti, da gluhi nismo neumni.

Junij 2004
Člani društva so kot prostovoljci sodelovali na Evropskem prvenstvu gluhih v košarki, ki se je junija 2004 odvijalo v Ljubljani. S tem smo pripomogli k uspehu slovenske gluhe košarkarske reprezentance na tem prvenstvu.

Julij 2004
Izveden je bil prvi mednarodni mladinski tabor gluhih v Kranjski Gori, ki ga je organiziralo Mestno društvo gluhih Ljubljana.

Oktober - November 2004
Izveden je bil projekt "Prepoznate gluhe?". Po vsej Ljubljani so bili postavljeni jumbo plakati s sloganom "Prepoznate gluhe?". Projekt je bil namenjen osveščanju slišeče javnosti o tem, da je gluhota težka, vendar nevidna invalidnost, ki je za razliko od npr. paraplegije ne vidimo na prvi pogled. Da je oseba gluha, vidimo šele, ko poskusimo z njo navezati kontakt in takrat opazimo, da nas ne sliši in ne razume. Po sliki na plakatu pa gluhe osebe ne moremo prepoznati.

Marec 2005
Saša Lukič, eden najboljših gluhih košarkarjev in član Mestnega društva gluhih Ljubljana, je nastopil enoletno prostovoljno delo v mestu Örebro na Švedskem. V okviru svojega prostovoljnega dela je poučeval športno vzgojo v tamkajšnji šoli za gluhe, dodobra pa je tudi spoznal življenje in izobraževanje gluhih na Švedskem.
V informacijski pisarni MOL je bila izvedena tudi razstava likovnih in ročnih del, na kateri so razstavljali člani in članice društva.

April 2005
Člani Mestnega društva gluhih Ljubljana so sodelovali na 6. festivalu prostovoljstva mladih, ki je potekal na Dvornem trgu v Ljubljani. Mladim so prikazali možnosti prostovoljnega dela z gluhimi, pokazali so jim, kako izgleda znakovni jezik in jim predstavili delovanje društva. Festival prostovoljstva mladih je zelo zanimiv in ga vsako leto obišče veliko mladih in tudi malo starejših, ki jih zanima prostovoljstvo ali pa si želijo le malo razširiti obzorja.

Maj 2005
Premiera in ponovitev gledališke predstave Skrivnosti v KUD France Prešeren.

Junij 2005
Prvič smo organizirali športni piknik v naravi, in sicer v idilični vasi Podpeč pri Ljubljani. Piknika se je udeležilo veliko gluhih iz vseh slovenskih pokrajin. Šlo je za res izjemen družabni in športni dogodek. Udeleženci so se lahko pomerili v številnih športnih disciplinah, kot so npr. balinanje, košarka, odbojka, svoje mesto na pikniku pa je našla tudi precej nevsakdanja športna disciplina, nogomet na milnici.
Konec junija in začetek julija 2005 je bil v Kranjski Gori realiziran že drugi mladinski tabor gluhih.

Julij 2005
Mladi gluhi člani Mestnega društva gluhih Ljubljana so se udeležili mednarodnega mladinskega tabora WFD na Švedskem.

November 2005
Mestno društvo gluhih Ljubljana je v Kranjski Gori organiziralo in izvedlo novinarsko delavnico z namenom, da bi gluhe pritegnilo k pisanju.
Mnogi gluhi se namreč zaradi slabega besednega zaklada, ki je predvsem posledica nepravilnega izobraževanja gluhih, sramujejo pisanja. Z novinarsko delavnico smo jih želeli opogumiti, da bi premagali svoj strah pred pisanjem. Obenem pa je bil namen novinarske delavnice, da bi se gluhi, ki dopisujejo v glasilo Odmev tišine, bolje seznanili z osnovami novinarstva.
Štirje gluhi predstavniki Mestnega društva gluhih Ljubljana so se udeležili centralnega seminarja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije z naslovom "Izobraževanje gluhih in naglušnih". Kot že tolikokrat doslej, so na seminarju poudarili, da so gluhi zelo slabo izobraženi, saj so najslabše izobraženi med vsemi invalidi, zaradi česar je nujno potrebno sprejeti ukrepe za izboljšanje stanja na področju izobraževanja gluhih otrok in odraslih.
Maja Zupan, tedanja sekretarka Mestnega društva gluhih Ljubljana, je bila na 3. mednarodnem festivalu pantomime gluhih na Češkem izbrana za najboljšo igralko.

Julij 2006
Mestno društvo gluhih Ljubljana je izvedlo že tretji mladinski tabor gluhih v Kranjski Gori. Večina udeležencev je bila iz Slovenije, dva pa sta bila z Madžarske.
Izdaja prevoda brošure hrvaške psihologinje Vesne Ivasovič: "Ali slišimo gluhe? Na koliko decibelih?"

September 2006
Švedska prostovoljka, Selin Kabatas, je nastopila enoletno prostovoljno delo v Mestnem društvu gluhih Ljubljana.

November 2006
Izvedena je bila prva motivacijska delavnica v Kranjski Gori. Namen motivacijske delavnice je bil mlade gluhe spodbuditi k prostovoljstvu. Mladi gluhi udeleženci so na motivacijski delavnici spoznali vsebino in pomen prostovoljnega dela za gluhe in za družbo kot celoto. Spoznali so tudi, na katere načine lahko izvajajo prostovoljno delo.

Januar 2007
Fotografska razstava "Utrip življenja skozi oči gluhih" v ljubljanskem nakupovalnem središču City Park. Razstavljali so gluhi umetniki, člani Mestnega društva gluhih Ljubljana.

April 2007
Na občnem zboru Mestnega društva gluhih Ljubljana so potekale volitve za mandatno obdobje 2007 - 2011. Predsednik društva je postal Saša Lukič. Občni zbor je potrdil tudi spremembe statuta in pravilnikov društva.

Maj 2007
V društvu je potekala okrogla miza "Neenakopravnost gluhih in naglušnih" Mestno kot predpriprava na seminar  "Obravnava predlogov novih zakonov in standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov za gluhe in naglušne". Z novimi zakoni je mišljen predvsem Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, na katerega gluhi čakamo že zelo dolgo, predolgo. Že leta 2000 so bila podana izhodišča za pripravo zakona v smislu, da naj bi zakon pravice gluhih izenačil z ostalimi invalidi, zlasti, kar se tiče invalidnin, priznavanja 100 % telesne okvare, itd. Stvar se je očitno končno premaknila z mrtve točke.

Julij 2007
Člana Mestnega društva gluhih Ljubljana, Peter Potočnik Hönigsman in Lojze Potočnik sta se udeležila 15. svetovnega kongresa WFD v Madridu v Španiji.
Realiziran je bil 4. mladinski tabor gluhih v Kranjski Gori.
V Kranjski Gori je bila organizirana tudi delavnica »Komunikacija brez glasu«.

September 2007
Nova podoba in spletni naslov spletne strani društva (www.mdgl.si).
Raznim osnovnim in srednjim šolam, fakultetam in nevladnim organizacijam v Sloveniji so bili poslani plakati »Tudi gluhi so enakopravni«, ki so jih izdelali člani društva.
V čast mednarodnemu dnevu gluhih so bili v nekaterih večjih mestih postavljeni city plakati, katerih avtorji so prav tako člani društva.

November 2007
V Kranjski gori je bila izvedena 2. motivacijska delavnica na temo dela v društvu, diskriminacije in samopodobe. Mladi gluhi udeleženci so spoznali delo sekcij v društvu. Spoznali so pomen besede diskriminacija in kje vse se gluhi z njo srečujemo. Prisluhnili pa smo tudi zanimivemu predavanju o pomenu visoke samopodobe in o reševanju konfliktov.
Mladi gluhi člani društva so na 2. filmskem festivalu gluhih, ki ga je organiziralo društvo, predstavili dva filma, in sicer Mladi gluhi in Pomemben podatek.

December 2007
V decembru 2007 so člani Mestnega društva gluhih Ljubljana po Ljubljani delili feliks kartice »Tudi gluhi so enakopravni« z enoročno prstno abecedo in spremnim besedilom o tem, kako komunicirati z gluhimi. Kartice so gluhi pripravili sami.
Aktivna udeležba predsednika na okrogli mizi »Ali je Ljubljana po meri invalidov«, ki jo je organizirala MOL.

Januar 2008
V organizaciji Mestnega društva gluhih Ljubljana je bil izveden prvi šahovski turnir v spomin na Jožeta Kerca.
Ustanovljen je bil aktiv žena, ki deluje pod okriljem društva.

April 2008
Izvedba delavnice z naslovom »Roke govorijo, oči poslušajo« na Festivalu prostovoljstva mladih, kjer sta nas obiskala prva dama Slovenije, ga. Barbara Miklič Türk in župan MOL, g. Zoran Jankovič.

Maj 2008
Predstavitev in nastop folklorne skupine gluhih "Veselje" na regijskem srečanju ljubljanskih folklornih in pevskih skupin v Antonovem domu.
Začetek praznovanj ob 10. obletnici obstoja Mestnega društva gluhih Ljubljana. Začelo se je s tradicionalnim pohodom »100 gluhih na Šmarni gori«, ki je bil posvečen praznovanju društvenega jubileja.

Junij 2008
V čast 10. obletnici obstoja je društvo organiziralo športni piknik v Podpeči.

September 2008
V soboto, 20. septembra 2008 je Mestno društvo gluhih Ljubljana izvedlo proslavo ob 10. obletnici svojega obstoja. S tem je praznovanje njegovega jubileja doseglo svoj vrh.
Ob 10. obletnici društva je društvo izdalo tudi zelo zanimiv zbornik, v katerem je zapisana vsa zgodovina društva od njegovih burnih začetkov, pa do danes.

December 2008
V decembru 2008 je MDGL prvič v svoji zgodovini organiziral prednovoletno zabavo za vse svoje člane hkrati. Doslej so namreč imeli upokojenci prednovoletno zabavo ločeno od ostalih članov.

Januar 2009
Prva redna zaposlitev v društvu. Društvo je tako pridobilo redno zaposleno sekretako oz. strokovno delavko.

Maj 2009
Retrospektivna razstava likovnih del slikarja Draga Jermana »Most do ljudi« v Stekleni dvorani Mestne hiše.

Maj - Junij  2009
Prva študijska praksa v društvu študentke za socialno delo.

Junij 2009
Mestno društvo gluhih Ljubljana je obeležilo 10. obletnico izhajanja svojega internega glasila, Odmev tišine. Zahvalilo se je vsem, ki so sodelovali pri njegovem nastajanju. Ob tej priložnosti je glasilo dobilo novo preobleko - drugače in lepše oblikovan ovitek.

Marec 2010
Prostori Mestnega društva gluhih Ljubljana so bili temeljito obnovljeni. Pri prenovi so sodelovali gluhi prostovoljci, člani Mestnega društva gluhih Ljubljana. Prostori so bili prebeljeni, dobili smo novo pohištvo, veliko ogledalo, ki ga folkloristi in plesalci potrebujejo za svoje vaje in še kaj bi se našlo. V prostorih društva je zdaj mnogo prijetneje kot je bilo doslej.

April 2011
Prva pridobljena sredstva za programe iz javnega razpisa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na področju sociale.

Maj 2013
Slikarska razstava gluhega akademskega slikarja Nikolaja Vogla »V globini časa« v Desnem atriju Mestne hiše Ljubljana.

Maj 2012 in 2013
Opravljanje obvezne šolske prakse dijakinje Zavoda za gluhe in naglušne.

Marec 2014
Mestno društvo gluhih Ljubljana se je preselilo v nove prostore na Cankarjevi cesti. Pred vselitvijo smo prostore temeljito obnovili (beljenje, selitev opreme s prejšnje lokacije, čiščenje ipd.). Pri selitvi in obnovi so sodelovali gluhi prostovoljci, člani Mestnega društva gluhih Ljubljana.