Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

29. marec 2023

Občni zbor MDG Ljubljana


VABILO NA OBČNI ZBOR

ki bo v sredo, 29. marca 2023 ob 16:00
v prostorih društva
Cankarjeva cesta 9, Ljubljana

 

D n e v n i   r e d:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila in sprejem zaključnega računa za leto 2022
4. Vsebinski in finančni plan društva za leto 2024/25
5. Volitve v organe MDGL za mandatno obdobje 2023-2027


V kolikor občni zbor ne bo sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset rednih članov.

Pravico do glasovanja imajo samo tisti člani, ki so plačali članarino za leto 2023.

Gradivo za točke 3., 4., 5. dnevnega reda je na ogled v času uradnih ur v prostorih društva.

Po občnem zboru bo družabno srečanje in klepet ob zakuski.


Ljubljana, 15. marec 2023

 


Robert Žlajpah,
predsednik upravnega odbora