Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

30. marec 2022

Občni zbor MDG Ljubljana


VABILO NA OBČNI ZBOR

ki bo v sredo, 30. marca 2022 ob 15:30
v prostorih društva
Cankarjeva cesta 9, Ljubljana

 

D n e v n i   r e d:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev vsebinskega poročila in sprejem zaključnega računa za leto 2021
4. Obravnava in potrditev plana dela društva za 2022/2023
5. Spremembe Statuta MDG Ljubljana
6. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
7. Razno:

V kolikor občni zbor ne bo sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset rednih članov.


Gradivo za 3.4.5. in 6. točko dnevnega reda je na ogled v času uradnih ur v prostorih društva.

 


Ljubljana, 15. marec 2022

 


Robert Žlajpah,
predsednik upravnega odbora