Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

2. junij 2021

Občni zbor


VABILO NA OBČNI ZBOR


ki bo v torek, 2. junija 2021 ob 16:00 v prostorih društva Cankarjeva cesta 9, Ljubljana


D n e v n i   r e d:

1.    Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2.    Potrditev dnevnega reda
3.    Obravnava in potrditev vsebinskega poročila in sprejem zaključnega računa za leto 2020
4.    Poslovnik MDG Ljubljana
5.    Članarina 2021
6.    Razno:

V kolikor občni zbor ne bo sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset rednih članov.


Gradivo za 3. in 4. točko dnevnega reda je na ogled v času uradnih ur v prostorih društva.

Robert Žlajpah, predsednik upravnega odbora