Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

2. junij 2020

Občni zborVABILO NA OBČNI ZBOR


ki bo v torek, 2. junija 2020 ob 12:00 v prostorih društva Cankarjeva cesta 9, Ljubljana


D n e v n i   r e d:

1.    Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2.    Potrditev dnevnega reda
3.    Obravnava in potrditev vsebinskega poročila in sprejem zaključnega računa za leto 2019
4.    Vsebinski in finančni plan društva za leto 2020/21
5.    Potrditev predloga kandidata za člana UO ZDGNS
6.    Razno:

V kolikor občni zbor ne bo sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset rednih članov.
 

Robert Žlajpah,
predsednik upravnega odbora