Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

20. marec 2019

Občni zbor


 
Vabimo vas na Občni zbor društva, ki bo v sredo 20. marca 2019 ob 16.00 uri
v prostorih društva na Cankarjevi cesti 9, Ljubljana.

D n e v n i   r e d:

1.    Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2.    Potrditev dnevnega reda
3.    Obravnava in potrditev vsebinskega poročila in sprejem zaključnega računa za leto 2018
4.    Vsebinski in finančni plan društva za leto 2019
5.    Spremembe Statuta MDG Ljubljana
6.    Volitve v organe za mandatno obdobje 2019-2023


V kolikor občni zbor ne bo sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset rednih članov.

Pravico do glasovanja imajo samo tisti člani, ki so plačali članarino za leto 2019.

Gradivo za točke 3, 4, 5, 6 dnevnega reda je na ogled v času uradnih ur v prostorih društva.

Po občnem zboru bo družabno srečanje in klepet ob zakuski.