Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

5. marec 2019

Razpis za socialno ogrožene - 2019


Obveščamo vas, da je objavljen razpis za socialno ogrožene za leto 2019.

Ob prijavi se bodo upoštevali naslednji kriteriji:

Osnovni kriterij:

•    oseba z okvaro sluha ima odločbo o priznani telesni okvari, potrjen izvid specialista ORL z avdiogramam oz. drug dokument, kjer je razvidna okvara sluha
•    posameznik oz. družina nima dovolj sredstev za preživljanje in  nima premoženja, ki bi omogočilo preživetje.

Dodatni kriteriji:
•    brezposelnost
•    aktivno iskanje zaposlitve
•    prejemanje pravic iz naslova javnih sredstev (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižanje plačila vrtca, dodatna subvencija malice za učence in dijake, subvencija kosil za učence, subvencija prevozov za dijake in študente, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega pomočnika, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti  zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje).

Ostali kriteriji:

•    živi sam
•    družina z tremi ali več otroki
•    več generacijska družina
•    aktivni član društva gluhih in naglušnih
•    čas vključitve v društvo (prednost imajo tisti, ki so dlje časa člani društva)
•    pogostost koriščenja brezplačnega letovanja (prednost imajo tisti, ki brezplačnega letovanja še niso koristili)

Rok za prijavo je do 4.4.2019.