Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

2. november 2017

Plačevanje uslug tolmačenja pri pridobitvi slušnih aparatov in drugih tehničnih pripomočkov


Zavarovane osebe so v skladu z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika upravičene do tolmača za znakovni jezik pri izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalcih javne službe, med katere sodijo tudi pogodbeni dobavitelji medicinskih pripomočkov, ki lahko izdajajo medicinske pripomočke na naročilnico v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zavarovani osebi pri pogodbenem dobavitelju ni potrebno predložiti vavčerja.

V teh primerih tolmač izstavi račun dobavitelju, ki ga poravna, nato pa pogodbeni dobavitelj Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v skladu z Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, izstavi račun za plačilo dejanskih stroškov tolmača.