Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

4. marec 2015

Občni zbor 2015


Vabimo vas na Občni zbor društva, ki bo v sredo 4. marca 2015 ob 16.30 uri

v prostorih društva na Cankarjevi cesti 9, Ljubljana.

D N E V N I   R E D:

1.    izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
2.    potrditev dnevnega reda
3.    potrditev letnega poročila za leto 2014
4.    sprejem zaključnega računa za leto 2014
5.    sprejem programa dela društva za leto 2015
6.    sprejem finančnega načrta za leto 2015
7.    volitve predsednika in organov društva za mandatno obdobje 2015-2019
8.    razno

V kolikor občni zbor ne bo sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset rednih članov.

Pravico do glasovanja imajo samo tisti člani, ki so plačali članarino za leto 2015.

Gradivo za točke 3, 4, 5, 6 dnevnega reda je na ogled v času uradnih ur v prostorih društva.

Po občnem zboru bo družabno srečanje in klepet ob zakuski.

Vabimo vas, da se Občnega zbora udeležite v čim večjem številu, ker je letos volilni Občni zbor!