Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

Oviranost uporabnikov v komunikaciji, nevidna invalidnost, nizka stopnja osveščenosti o njihovih pravicah in nerazumevanje informacij s strani izvajalcev javnih storitev povečujejo socialno izključenost. Program je namenjen vsem gluhim, naglušnim, gluhoslepim in osebam s polževim vsadkom, ki živijo na območju delovanja društva. Z izvajanjem tega programa zagotavljamo strokovno pomoč in svetovanje za preprečevanje socialne izključenosti oz. povezavo in vključevanje oseb z izgubo sluha v socialno okolje. Osebe z okvaro sluha so zaradi komunikacijske oviranosti oškodovane, odrinjene pri sporazumevanju in dostopu do informacij v slovenskem znakovnem jeziku, zato program zajema tudi ozaveščanje o obstoječih možnostih, ki so jim na voljo glede pomoči pri uveljavljanju pravic, novostih na področju zakonodaje, prekvalifikacijah, dodatnih izobraževanjih in nadaljnjem šolanju, blaženje socialnih posledic gluhote ali naglušnosti, seznanjanje uporabnikov s tehničnimi pripomočki in njihovo dostopnostjo. Program obsega izvajanje različnih aktivnosti, tečajev, delavnic, predavanj, informiranja, zagotavlja tolmače gluhim za osebne potrebe v kontaktih z inštitucijami, zdravstvom, sodišči. Poudarek je tudi na neformalnem druženju in koristnem preživljanju prostega časa.
Cilj programa je, da se z različnimi oblikami neposredne pomoči omogoči osebam z okvaro sluha čim bolj kvalitetno socialno življenje in preprečuje socialno izključenosti ter da se omogoči enakopravno vključevanje v družbo, s tem pa tudi krepitev samozavesti in samopodobe ter sprejemanja samega sebe.