Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

V našem društvu posvečamo pozornost tudi mladim gluhim in naglušnim, da prosti čas izrabijo za izpopolnjevanje in osebnostno rast. Potreba mladih po dodatnem neformalnem izobraževanju je zelo živa in aktualna. Osnovni cilj dela z mladimi je izvajanje preventivnih in prostočasnih aktivnosti v njim prilagojeni tehniki tj. v slovenskem znakovnem jeziku. Dejavnost programa je v informiranju, izobraževanju, skrbi drug za drugega, sposobnosti odločanja in se izvaja v obliki  delavnic, okroglih miz, predavanj… Namen programa je v zviševanju samopodobe, razvoju solidarnosti in odgovornosti, večji vključenosti v življenje in delo.
Poleg omenjenega programa se mladi v društvu vključujejo tudi v ostale psihosocialne programe, šport in kulturo. Kot prostovoljci so zelo aktivni tudi pri nastajanju našega glasila OT in pri izvajanju učne pomoči na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana.

Od leta 2004 do leta 2013 med pomembne organizirane aktivnosti uvrščamo:
-    prvi mednarodni mladinski tabor v  Kranjski Gori;
-    samostojno delo mladih za 2. slovenski film gluhih »Luč prijateljstva«;
-    sodelovanje na Festivalih prostovoljstva;
-    mladinski tabori v Kranjski Gori;
-    udeležba mladih gluhih na mednarodnem taboru Svetovne zveze mladih gluhih na Švedskem;
-    delavnica »Komunikacija brez glasu« v Kranjski Gori;
-    ozaveščanje slišečih z akcijo »Tudi gluhi so enakopravni«
-    delavnica o slovenskem znakovnem jeziku na Študentski areni;
-    projekt enoletnega prostovoljnega dela na Švedskem za člana našega društva in obratno -  prihod      prostovoljke s Švedske in vključitev v prostovoljno delo v društvu;
-    novinarske in motivacijske delavnice za mlade v Kranjski Gori;
-    filmska predstavitev mladih na filmskem festivalu v Domžalah, Slovenskih Konjicah, Trbovljah;
-    udeležba na gledaliških in plesnih delavnicah ter festivalih pod pokroviteljstvom Zveze;
-    vsakoletna pomoč pri organizaciji in izvedbi kulturnih programov ob mednarodnem dnevu gluhih in praznikih.