Cankarjeva cesta 9, 1000 Ljubljana

E-pošta: mdg-ljubljana@guest.arnes.si
telefon: 386 59 727 639

fax: 01/231 80 62
sekretarka: 070/ 699 336

ODMEV TIŠINE - Arhiv

ODMEV TIŠINE julij-december 2021

ODMEV TIŠINE julij-december 2020

ODMEV TIŠINE januar-junij 2020

ODMEV TIŠINE julij-december 2019

ODMEV TIŠINE januar-junij 2019

ODMEV TIŠINE julij-december 2018

ODMEV TIŠINE januar-junij 2018

ODMEV TIŠINE julij-december 2017

ODMEV TIŠINE januar-junij 2017

ODMEV TIŠINE julij-december 2016

ODMEV TIŠINE januar-marec 2016

ODMEV TIŠINE oktober-december 2015

ODMEV TIŠINE julij-september 2015

ODMEV TIŠINE april-junij 2015

ODMEV TIŠINE januar-marec 2015

ODMEV TIŠINE oktober-december 2014

ODMEV TIŠINE julij-september 2014

ODMEV TIŠINE januar-marec 2014

ODMEV TIŠINE julij-december 2013

ODMEV TIŠINE maj-junij 2013

 

 

GLASILO ODMEV TIŠINE STAREJŠIH LETNIKOV

Številke glasila Odmev tišine, ki so izšle pred letom 2010, si lahko preberete v pisarni Mestnega društva gluhih Ljubljana v času uradnih ur.

10 LET GLASILA ODMEV TIŠINE

Maja2009 je minilo 10 let od začetka izhajanja glasila Mestnega društva gluhih Ljubljana (MDGL), Odmev tišine. V tem času je glasilo prehodilo burno pot ter doživelo številne vzpone in padce. Od prve številke glasila, ki je izšla v maju 1999, je do maja 2009izšlo že 83 številk.
Prvi koraki
Prva številka glasila iz maja 1999 je izšla na vsega 4 straneh, ni imela ovitka in je vsebovala le pet črno-belih slik. Vendar pa je ta številka zelo pomembna, saj pomeni začetek izhajanja glasila Odmev tišine in s tem začetek njegove 10 let dolge in burne zgodovine.
Hiter razvoj
Junija 1999 je izšla druga številka glasila, ki je obsegala 6 strani v formatu A4, kot zadnji list (št. strani v glasilu mora biti namreč vselej deljivo s 4, kar pomeni, da je bilo lahko strani 4 ali 8, nikakor pa ne 6) pa je služil anketni vprašalnik v velikosti A5, popisan le na sprednji strani, ki je pokrival le zgornjo polovico glasila. Z anketnim vprašalnikom je uredništvo želelo izvedeti, kakšne so želje bralcev glede vsebine glasila, kar bi mu bilo v oporo pri pripravi naslednjih številk glasila. Ta številka glasila je že imela posebno prvo stran, tj. nekakšno predhodnico ovitka.
Ovitek v pravem pomenu besede, ki je obsegal tako prvo kot tudi zadnjo stran glasila, se je prvič pojavil pri četrti številki glasila, ki je izšla oktobra 1999. Ovitek je bil okrašen s sliko v odtenkih svetlo zelene barve, na prvi strani pa so bile pod imenom glasila na svetlo zelenem ozadju štiri črno – bele fotografije. To je bila tudi prva številka glasila, v kateri so bile notranje strani glasila številčene, kot je to danes. Številka je izšla na 16 straneh in je vsebovala 35 slik, največ v letu 1999.
Uvedba kvalitetnejšega papirja
Prve številke glasila so izšle na običajnem papirju, decembra 1999 pa je izšla prva številka, ki je že bila na papirju boljše kakovosti, ki je na otip podoben tistemu, na katerem glasilo izhaja dandanes. Vendar pa je glasilo nato dalj časa spet izhajalo na povsem običajnem papirju in šele v letu 2002 je glasilo redno imelo ovitke na kvalitetnem papirju, notranjost pa šele od poletja 2004 dalje. Zadnja številka glasila v letu 1999 je izšla na za tedaj rekordnih 20 straneh in je vsebovala 29 črno – belih slik. V letu 1999 je izšlo 6 številk glasila, od tega ena dvojna. Povprečno je glasilo v letu 1999 obsegalo 11,33 strani.
Prehod v tretje tisočletje
Prvo leto novega tisočletja je bilo prvo leto, ko je glasilo izhajalo vse leto. Izšlo je 11 številk glasila, od tega ena dvojna. Povprečni obseg glasila je bil 16 strani, največji obseg pa sta imeli februarska in marčna številka, in sicer 24 strani. Največ slik, 74, je bilo objavljenih v februarski številki, ko so bile objavljene tudi prve tri slikovne križanke. Glasilo pa je ob vstopu v novo tistočletje pridobilo tudi novo kvaliteto: vsaka številka glasila je imela ovitek v drugi barvi. Do vključno februarja 2000 so na ovitku še bile slike v odtenkih ene barve, od marca 2000 do konca leta 2002 pa je bila barvna osnova ovitka ločena od slike, tako da je barva ovitka odslej bila v enakomernih barvah, na barvni osnovi ovitkov so se nahajale slike, ki so bile zaenkrat še v črno – beli tehniki.
Prva resnično barvna slika na naslovnici
V zadnji številki glasila Odmev tišine v letu 2001 (tj. decembrski številki) je bila na naslovnici objavljena prva resnično barvna slika, ki ni bila le iz odtenkov ene barve, pač pa je bila različnih barv. Na zadnji strani glasila pa je na ovitku še 5 barvnih slik. Barvne slike so resnično velika pridobitev za naše glasilo, saj ga zelo poživijo, hkrati ga pa tudi zelo podražijo, zaradi česar notranjost glasila še lep čas potem ni imela barvnih slik, pač pa so jih vsebovali le ovitki, ki so tako in tako že imeli barvno osnovo.
Barvne slike postopoma zavzamejo ves ovitek
Od številke januar – februar 2003 dalje celoten ovitek pokriva ena ali več barvnih slik. V prvih 9 mesecih leta 2003, tj. do vključno številke september 2003, so bili osnovni podatki o glasilu (naziv glasila, kratica naziva (OT), letnik, številka) v desnem zgornjem kotu naslovnice še oblikovno ločeni od slike, ki je pokrivala večji del preostanka ovitka, od številke oktober – november 2003 dalje pa ne več.
Posebne priloge
V marcu 2003 je bila objavljena prva posebna priloga, in sicer na temo mednarodne okrogle mize o izobraževanju. Posebna priloga je obsegala 8 strani, skupni obseg glasila pa je znašal 20 strani. Do danes je v glasilu izšlo 6 posebnih prilog, od tega so štiri na temo tabora mladih gluhih v Kranjski Gori, ena pa na temo kongresa Svetovne zveze gluhih, ki je potekal julija 2003 v Montrealu v Kanadi.
Slednja je bila objavljena v številki oktober – november 2003 in je obsegala 20 strani, vsebovala je 73 slik, od tega 11 barvnih. Barvne slike so bile na prvi in zadnji strani posebne priloge, tj. »ovitku« posebne priloge. Celotna številka je obsegala rekordnih 40 strani, vsebovala je 137 slik, od tega 15 barvnih. Obsežna reportaža s potovanja po ZDA in Kanadi, ki je delno vključena v posebno prilogo, delno pa je vsebovana tudi na zadnjih straneh številke oktober – november 2003 zunaj posebne priloge, se je nadaljevala še v decembru 2003 in januarja 2004, ko je bil objavljen njen zadnji del.
Prva posebna priloga o mladinskem taboru v Kranjski Gori je bila objavljena v septembrski številki 2004. Gre hkrati za prvo posebno prilogo z lastnim številčenjem strani, kar pomeni, da se strani v posebni prilogi številčijo posebej, in sicer z rimskimi številkami, medtem ko se strani v glasilu številčijo z arabskimi številkami.
Naslednje posebne priloge o mladinskem taboru v Kranjski Gori sta bili objavljeni v številkah julij – avgust – september 2005, julij – avgust 2006 in julij – avgust 2007. V letu 2008 mladinskega tabora v Kranjski Gori žal ni bilo, zato tudi posebne priloge na navedeno temo v letu 2008 ni bilo.
Leta 2005 dosežen največji povprečni obseg glasila in daleč največje povprečno število slik
V letu 2005 je bilo glasilo v povprečju najdebelejše, v povprečju je obsegalo največ strani, in sicer 24,67, medtem ko so glasila v celotnem desetletnem obdobju v povprečju obsegala le 18,6 strani, vsebovalo pa je v povprečju tudi daleč največ slik, in sicer 92,83 slike. Navedeno priča o pridnosti članov MDGL, ki so prispevali ogromno materiala, da smo lahko sestavili tako zajetne številke glasila. Najobsežnejša je bila v letu 2005 ravno številka, v kateri je bila objavljena posebna priloga z mladinskega tabora v Kranjski Gori in je obsegala 32 strani. Vsebovala je rekordnih 167 slik, od tega 56 barvnih.
Je pa z letom 2005 začelo glasilo izhajati izključno v obliki dvojnih številk, tako da se je letno število številk glasila Odmev tišine z dosedanjih 9 do 11 zmanjšalo na največ šest. Najmanj številk je izšlo v letu 2006, in sicer 5.
Barvna notranjost glasila
Od prve številke glasila v letu 2007 dalje (januar – februar 2007) so barvne tudi nekatere, v posameznih primerih pa celo skoraj vse slike v notranjosti glasila in posebnih prilog (tj. brez ovitkov glasila in posebnih prilog, ki so bili že doslej povsem barvni). Največ barvnih slik doslej (129) je bilo v številki september – oktober 2008, ko smo med drugimi pisali tudi o praznovanju 10. obletnice MDGL.
Obeležitev 10. obletnice izhajanja glasila Odmev tišine
 
10. obletnico izhajanja glasila Odmev tišine smo obeležili v sredo, 10. junija 2009, v prostorih Mestnega društva gluhih Ljubljana. Slike z utrinki s praznovanja si lahko ogledate v fotogaleriji.